Prečo uzavrieť poistenie odstúpenia od nájmu - storno?

Informatívna interpretácia & benefity

Informačná brožúra

V prípade, ochorenia skippera, alebo člena jeho najbližšej rodiny sa môže stať, že nie je schopný nastúpiť na plavbu. Ak nie je možnosť zabezpečiť adekvátnu náhradu a plavba je zrušená, je možné uplatniť plnenie z poistenia storna.

Spoluúčasť poisteného je 20%.

Poistenie pokrýva prípady náhleho ochorenia, ktoré neexistovalo, alebo ho nebolo možné predvídať pred uzavretím poistnej zmluvy.

Poistenie platí aj v prípade ochorenia na COVID 19 (potrebné doložiť potvrdením od lekára).

Poistenie pokrýva aj storno z dôvodu náhleho ochorenia, alebo úrazu najbližšej rodiny ( deti, rodičia, manžel/ manželka) Výška poistného je 4,9% z hodnoty chartru.
Poistenie je potrebné uzavrieť najneskôr do 7 dní od podpisu charter zmluvy, a nie menej ako 30 dní pred nástupom na charter.

(Na vyžiadanie je možné poistenie rozšíriť na celú posádku.)

Storno PLUS - Poistenie insolventnosti charter spoločnosti


Pre poistenie storna plus platia rovnaké podmienky ako pre poistenie storna.

Naviac toto poistenie pokrýva riziko bankrotu charterovej spoločnosti.

Uzavretie tejto zmluvy si prosím vyžiadajte mailom na info@yacht-pool.sk

V žiadosti prosím uveďte:

· meno skippera

· dátum chartru

· hodnotu (cenu) chartru uvedenú na charter zmluve

· názov charter spoločnosti a - finálneho poskytovateľa chartru.

· krajinu chartru