Poistenie chartru a skippera

  Žiadosť o poistenie skippera a posádky
(TENTO FORMULÁR JE URČENÝ VÝLUČNE PRE KLIENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKA, pokiaľ máte pobyt na území Českej republiky, použite prosím formulár na stránke YACHT-POOL.CZ)

  Žiadosť o poistenie PROFI skippera
(TENTO FORMULÁR JE URČENÝ VÝLUČNE PRE KLIENTOV S TRVALÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SLOVENSKA, pokiaľ máte pobyt na území Českej republiky, použite prosím formulár na stránke YACHT-POOL.CZ)

 Žiadosť o poistenie kaucie – účasť na regate

Poistenie plavidiel

  Žiadosť o nezáväzné vypracovanie ponuky na poistenie plavidla