O Yacht-Poole

Vitajte na stránkach YACHT-POOL Spoločnosť Yacht-POOL Insurance Service GmbH bola založená v roku 1976. Naším cieľom je vytvoriť optimálne poistné podmienky v oblasti rekreačnej plavby s ohľadom na potreby klientov, či už sa jedná o plavbu na vnútrozemských vodách, alebo moriach a oceánoch,či je plavidlommalý čln, alebo zaoceánska jachta s profesionálnou posádkou.

Silnou stránkou spoločnosti Yacht-Pool sú vysoko kvalifikovaní odborníci zo širokého spektra oblastí: námorného práva, poisťovníctva, lodných konštrukcií, chartru a jachtingu...

Náš logický koncept produktov, naša nestrannosť a dlhoročné pozitívne skúsenosti našich zákazníkov z nás urobili to, čím sme - poprednú európsku spoločnosť v oblasti poistenia chartru a lodí.

Yacht-Pool ponúka širokú paletu produktov, od celoročného poistenia depozitu, zodpovednosti skipperov, poistenia pre prípad nehody, až po poistenie profesionálnych skipperov, poistenie členov posádky a poistenie lodí. Naše najväčšie skúsenosti sú v oblasti poistenia chartru.

Nespornou výhodou (okrem poistenia storna nájmu) je ich celoročná platnosť (12 mesiacov). Každé z poistení je možné dojednať on-line na našej webovej stránke.

Je nám potešením, že vám môžeme neustále dokazovať výhody poistenia Yacht-Pool.

váš YACHT-POOL Team.

zakladatel yach-pool

Dr. Friedrich Schöchl
zakladateľ a konateľ spoločnosti
DEUTSCHER YACHT-POOL
Versicherungs-Service GmbH.Yacht-Pool - legislatívna úprava: Spoločnosť DEUTSCHER YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH je registrovaná na základe ohlasovacej povinnosti v NBS ako subjekt finančného trhu - finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia pod reg. číslom RegFAP: 191273
YACHT - POOL s.r.o. je administratívne centrum pre Slovensko a Čechy.
YACHT - POOL s.r.o. nezodpovedá za obsah stránok www.yacht-pool.sk
Informácie uvedené na stránkach majú informatívny charakter.
Kompletné podmienky sú uvedené v Špeciálnych poistných podmienkach YACHT POOL, ktoré sú súčasťou poistných zmlúv.
Autorom textu je v plnom rozsahu DEUTSCHER YACHT-POOL Versicherungs-Service GmbH. Schützenstr. 9 Ottobrunn 85521