Prečo uzavrieť poistenie kaucie ?

Informatívna interpretácia & benefity

Informačná brožúra

Každý skúsený skipper vie, ako rýchlo pominie harmónia medzi jeho posádkou v nepríjemných situáciách, ak on alebo člen posádky spôsobí nejaké škody a všetci ich musia nahradiť. Posádka, ktorá bola pred nástupom na charter jednotná, je zrazu nejednotná v názore, prečo majú platiť všetci za škodu, ktorú spôsobil len jeden a to najčastejšie skipper. Skipper je totiž zodpovedný za celú loď.

To nevyhnutne viedlo k tomu, že skipperi, vedomí si vlastnej zodpovednosti požadovali poistenie pre prípad tohto rizika.

Poistenie kaucie sa vzťahuje nielen na jeden konkrétny charter, platí neobmedzene na obdobie 12 mesiacov - na celom svete (okrem Austrálie, Kanady a USA - na dotaz)!

Poistenie kaucie pokrýva škodu spôsobenú na prenajatej lodi, nie však na lodi, ktorej poškodenie vaša prenajatá loď inému plavidlu alebo na inom majetku spôsobila.

Z poistenia kaucie je vyňaté poškodenie motora a prevodovky. (Ak ku škode došlo pôsobením vonkajších faktorov, tieto sú poistené. )

Poistenia kaucie je možné si navýšiť podľa potreby počas trvania poistenia, bez doplatku.

Článok, ako sa rozlišuje poistenie depozitu a poistenie zodpovednosti:
https://www.yacht-pool.sk/clanok_zobraz.php?id=174