Poistenie regaty

Podmienky poistenia regaty sú totožné s podmienkami poistenia hobby skippera okrem: - poistenie depozitu sa vzťahuje iba na konkrétnu regatu v konkrétnom termíne - spinaker a genaker sú vyňaté z poistenia depozitu ( dopoistenie na vyžiadanie za príplatok)

Poistenie si vyžiadajte mailom na info@yacht-pool.sk

V žiadosti prosím uveďte:

· Názov a dátum regaty,

· meno skippera,

· rok narodenia skippera,

· adresu bydliska,

· výšku kaucie.

Ponuku na poistenie Vám zašleme na Váš mail.