POISTENIE POSÁDKY


Chráni členov posádky od finančných strát v prípade nehody s následkom smrti alebo trvalej invalidity a v prípade potreby záchrany členov posádky.

Poistné podmienky.