POISTENIE POSÁDKY


Poistenie posádky chráni osoby na palube od finančných strát v prípade nehody s následkom smrti alebo trvalej invalidity, ako aj v prípade nutnej potreby záchrany členov posádky.
Na rozdiel od poistenia zodpovednosti, ktoré platí len v prípade, že nehodu zaviníte vy, toto poistenie ponúka ochranu aj bez Vášho zavinenia. Toto poistenie dopĺňa tradičné poistenie zodpovednosti za škodu na jachte tým, že zapĺňa medzery v poistnom krytí a poskytuje komplexnú ochranu pre každého na palube.
Poistenie pasažierov na palube od YACHT-POOL je užitočné najmä v prípade nehôd v zahraničí, kde môže byť komplikované uplatniť nároky na poistenie voči poisteniu zodpovednosti iných osôb. Poistenie pasažierov na jachte je preto kľúčové na ochranu majiteľov jácht, ich hostí a príbuzných.

Poistné podmienky.