Prečo uzavrieť poistenie pre prípad nehody?

Informatívna interpretácia & benefity

Informačná brožúra

Plnenie z poistenia pre pripad nehody ( accident insurance) nastáva ak došlo pri prevádzke jachty k úrazu s trvalými následkami, alebo usmrteniu člena posádky, bez ohľadu na vlastné alebo cudzie zavinenie ( kým pri Poistenií zodpovednosti skippera je nutné preukázať zavinenie skipperom). Taktiež pokrýva náklady na záchranné práce ohrozenej posádky.

· bežné (cestovné) úrazové poistenie sa obvykle nevzťahuje na „športy s vyššou mierou rizika ( jachting) “ alebo krytie nebýva dostačujúce.

· na rozdiel od bežného poistenia plnenie nastáva aj vtedy, ak nikto neutrpel úraz, teda ak sa posádka dostala do krízovej situácie na mori a musí byť priolaná pomoc ( napr. vrtulnik), aby sa predišlo úrazom. Tieto medzery v rozsahu poistného krytia poistenci často podceňujú.

· poistenie pre prípad nehody platí na celom svete, pre každú posádku s ktorou skipper vypláva!