HAVARIJNÉ POISTENIE PLAVIDLA


Havarijné poistenie pokrýva škody, ktoré sa môžu vyskytnúť na vašom plavidle počas plavby, na kotvisku, v prístave alebo v suchom doku.

Niektoré z rizík krytých komplexným havarijným poistením Yacht-Pool sú:

nehoda počas plavby / navigácie,
požiar, výbuch, úder blesku,
vlámanie, krádež celého plavidla, zemetrasenie,
škodlivé činy tretích strán,
doprava plavidla po súši,
poškodenie vybavenia plavidla.

Poistné podmienky.