Pýtate sa – odpovedáme

Otázka:
Na plavbe som spôsobil škodu inému plavidlu, kým moje zostalo nepoškodené. Chartrová spoločnosť mi zadržala kauciu. Má na to právo? (prípad z 08/2016, nájom v Cro)

Yacht-Pool odpovedá:

Chartrová spoločnosť poskytovateľ chartru nemá nárok zadržať kauciu , pokiaľ nedošlo k poškodeniu vlastného prenajatého plavidla. Škoda na inom plavidle sa reguluje zo zákonného poistenia plavidla, až v prípade súdom dokázanej hrubej nedbanlivosti má poisťovňa nárok žiadať si náhradu od skipera. Táto je v tomto prípade krytá poistením zodpovednosti, nie poistením kaucie. V uvedenom prípade z praxe po intervencii spoločnosti Yacht –Pool bola neoprávnene zadržaná kaucia vrátená na účet skipera.

————————————————————————————————————————————————————–