FAIR TRAG = Férový charter

Buďme k sebe úprimný, kto skutočne pozorne prečíta všetky obchodné podmienky pri podpise zmluvy? Každý, kto dá ruku na srdce, musí priznať, že súhlas z našej strany býva často veľmi unáhlený. V online biznise jeden neraz začiarkne požadované políčko bez toho, aby si dané podmienky čo i len letmo prezrel, čo môže mať v konečnom dôsledku neblahé následky – o to horšie o koľko závažnejší je predmet dohody. Ale aj keď si na oboznámení s obchodnými podmienkami dávame záležať, ešte to neznamená, že nebudeme konfrontovaní s problémom. Drobné písmo naďalej zostáva zatvorenou knihou pre väčšinu ľudí. Aby bol človek schopný správne vyhodnotiť a interpretovať jednotlivé paragrafy, a zistiť do akej miery sú právne záväzné, musí sa neraz obrátiť na odborné poradenstvo, čo je obzvlášť náročné pokiaľ sa jedná o zmluvy formulované v cudzom jazyku. V chartrovom sektore ale existuje riešenie.

Človek musí prekonávať prekážky nielen v každodennom živote, ale niekedy aj na dovolenke. Chartroví klienti vedia, že sa najprv musia vysporiadať s papiermi, než začnú svoj výlet na prenajatej lodi. Dokiaľ všetko ide podľa plánu, nie je potrebné riešiť kritické pasáže zmlúv. V prípade súdneho konania, je situácia úplne odlišná. Rozličné obchodné podmienky jednotlivých prevádzkovateľov boli príčinou problémov už niekoľko rokov. Yacht-Pool poistenie ponúka so svojimi dohodami FAIRCharter riešenie. Dr. Friedrich Schöchl, jeden z priekopníkov v oblasti poistenia jácht a zakladateľ a riaditeľ Yacht-Pool, vyvinul model medzinárodnej dohody, ktorý je k dispozícii chartrovým agentúram i samotným klientom v šiestich rôznych jazykoch – na stiahnutie na www .yacht-pool.de (v priečinku služieb v rámci chartrových poistení). „Jasné právne vzťahy pre všetky strany sú aj v záujme agentúr, ktoré uzatvárajú zmluvy so svojimi klientami.“ hovorí dr. Schöchl.

Obchodné podmienky naopak často obsahujú neprijateľné body, ktoré sa často u klientov nestretávajú s pochopením a v konečnom dôsledku sa javia ako nespravodlivé a spôsobujú rozpory. Dr. Schöchl cituje celkom bežné klauzuly: „Nájomca je zodpovedný za všetky škody, ktoré neboli vyplatené poisťovateľom charterovej spoločnosti“. „O tom do akej miery by tieto klauzuly mohli byť platné na súde, možno diskutovať. V každom prípade vedú k súdnym sporom ,tvrdí odborník na poistenie. Chartrová spoločnosť mylne predpokladá, že môže previesť všetky riziká na nájomcu. Je na klientovi, či podnikne právne kroky proti takémuto porušeniu zákona v prípade pochybností. Dr. Friedrich Schöchl vidí agentúry taktiež vo veľmi komplikovanej situácií. Dohoda o FAIRCharter je teda čosi ako východisko z tejto mizernej situácie.

S veľkosťou lode, narastajú aj škody a závažnosť konfliktov, rovnako ako citlivosť chartrových klientov na obsah všeobecných obchodných podmienok. Odborníci pre právne veci z rekreačnej oblasti jachtingu sú neustále konfrontovaní s prípadmi nekorektného postupu a neférových podmienok v zmluve. Napríklad neoprávnene zadržané zálohy za prenájom sú stálou príčinou nespokojnosti. Jedným z následkov je poškodenie reputácie chartrového sektoru. Dohoda o FAIRCharter chce zabezpečiť právnu jednoznačnosť a istotu právnych predpisov pre všetkých účastníkov konania a usiluje o spravodlivé vyváženie záujmov a povinností klientov aj chartrových spoločností. Spoločnosti, ktoré začali využívať Yacht-Pool FAIRCharterTerms mali doposiaľ pozitívne skúsenosti. Toto riešenie sa ešte neuplatnilo všade, ale počet chartrových spoločností, ktoré prijali a zaručujú túto významnú dohodu neustále rastie. Rovnako aj v súvislosti s marketingom, im to dáva prednosť. Yacht-Pool pevne verí, že ďalšie spoločnosti budú trend nasledovať, a že trh bude (aspoň v tomto sektore) môcť “plávať v bezpečných vodách”. Nielen pre chartrové spoločnosti, ale aj pre agentúry je dohoda veľká šanca, aby prezentovali svoje kompetencie spôsobom, že budú aktívne ponúkať zmluvu FAIRCharter. Navyše to robí podnikanie pre agentúry jednoduchším v mnohých ohľadoch. Yacht-Pool teda zverejnil zoznam chartrových spoločností, ktoré sú pripravené prijať spravodlivé Zmluvné podmienky. Odborníci poistenia sú v prvom rade zameraní na Chorvátsko, ktoré je zďaleka najdôležitejším chartrovým regiónom. Zoznam spoločností, ktorý je neustále  aktualizovaný, nájdete tu:  www.charterfairtrag.de/nutzer-des- charterfairtrages/.

Friedrich Schöchl tak hovorí : „Sme si istí, že sa tým vytvoril podklad pre bezkonfliktné podnikanie medzi chartrovými klientami, agentúrami a prevádzkovateľmi . Yacht-Pool tým potvrdil, že je skutočný leader v oblasti fair chartru