Príbeh Yacht-Pool


YACHT-POOL založil v roku 1976 Dr. Friedrich Schöchl, ktorý doteraz túto medzinárodnú spoločnosť vedie. Ako aktívny námorník a cez rodinné vzťahy bol vždy v spojení s jachtingom. Začiatkom 60. rokov bratia Schöchlovci postavili prvé drevené lode v rodinnom tesárstve. Lodenica Sunbeam bola čoskoro svetovo známa pre svoje kvalitné jachty. Už skúsenosti z tohto obdobia ukazovali, že mnohé poistné zmluvy pre lode, ktoré boli v tom čase bežné, mali výrazné medzery v pokrytí a právne neistoty v neprospech skipperov. Veľa zákazníkov spoločnosti Sunbeam nahlásilo zlé skúsenosti s poisťovateľmi, pretože poistné podmienky majiteľov veľmi znevýhodňovali. V prípade poistnej udalosti sa poistený ocitol sám proti poisťovniam. . Bolo potrebné hľadať riešenie problému.

Riešením by však nemali byť len lepšie tarify, bolo potrebné niečo zásadne nové. To viedlo F. Schöchla k založeniu spoločnosti  YACHT-POOL, teda  „pool“ ( zoskupenie) majiteľov jácht a skipperov“, aby vyvážil asymetrický vzťah medzi  vlastníkmi a kapitánmi lodí a silnými poisťovacími spoločnosťami na druhej strane.

YACHT-POOL sa čoskoro stal  partnerom pre silné poisťovne. To umožnilo spoločnosti YACHT-POOL presadiť a implementovať vlastné vyvinuté poistné podmienky v záujme zákazníkov. Na rozdiel od iných maklérov alebo poisťovacích agentov, YACHT-POOL dôsledne obracia zásadu, podľa ktorej väčšina poisťovacích spoločností pracuje – namiesto toho, aby zákazníci hľadali poistenie, sa spoločnosť YACHT-POOL od začiatku zameriavala na potreby zákazníkov a na ich základe vyvinula vhodné koncepty poistného krytia. S týmto produktom potom oslovili poisťovne, ktoré boli ochotné a schopné znášať tieto nové riziká.

Veľkým míľnikom bolo zavedenie „krytia všetkých rizík“ (všetko, čo nie je vylúčené, je poistené), ktoré bolo v každom ohľade ďaleko dokonalejší ako dovtedy obvyklé „krytie jednotlivých rizík“ (poistené je iba to, čo je explicitne vymenované).

Ďalším úspechom YACHT-POOL je produkt poistenia zodpovednosti skippera, ktoré sa dnes stalo samozrejmosťou takmer pre každého skippera. Všetky ostatné chartrové poistenia, ktoré sú dnes bežné, pochádzajú tiež z dielne YACHT-POOL.

YACHT-POOL naďalej vyvíja a zdokonaľuje všetky svoje poistné a servisné produkty podľa potrieb z praxe. Za Yacht-Poolom stoja silné medzinárodné poisťovne. Všetko od vývoja produktov a politiky až po správu poistných udalostí je však pod kontrolou YACHT-POOL.

Táto koncepcia služieb zameraných na prax je dôvodom, prečo je spoločnosť YACHT-POOL v súčasnosti jedným z hlavných európskych lídrov pre poistenie charterových skipperov, majiteľov a prevádzkovateľov charterových flotíl a je zastúpená v mnohých krajinách Európy s vlastnými pobočkami, s kvalitnými znalcami a odborníkmi.

To je zároveň obrovskou výhodou pre klientov poistených v Yacht-Poole. Dlhoročné skúsenosti a vynikajúca znalosť problematiky nám umožńuje rýchle a jednoduché likidácie poistných udalostí bez prieťahov.  

Spolpráca s odbornými znalcami a sieť právnikov – špecialistov nám umožňuje obhajobu nárokov a práv klientov, jaachtárov po celom svete.

Etablovanie Yacht-Pool-u medzi poskytovateľmi chatru, ako partnerom a „overovateľom kvality a férovosti služieb“ aj ako poisťovateľom charter flotíl je ideálna pozícia na tvorenie nových kvalitných štandardov v charter biznise, ktoré vyvažujú práva klienta a charter agentúr. Tak vznika dnes už medzinárodne používané zmluva „Fairtrag“, štandard zmluvy medzi jachtármi a charter poskytovateľmi.

V roku 2005 Yacht-Pool priniesol úplne nový koncept komplexného poistenia pre skipperov aj do Čiech a na Slovensko. Spoločnosť Yacht – Pool sro (administratívne centriúm pre CZ/SK) vedie Ing. Zuzana Ballaschová, ktorá bola „pionierom“ yacht charter aktivít v tomto regióne a spolutvorcom štandardov v tomto turistickom odvetví od roku 1995. Našimi partnermi sú etablované charter agentúry z Čieh aj Slovenska, ktoré používajú logo Yacht-Pool Partner. 

YACHT-POOL – viac ako poistenie!