Nautický informačný systém ( CRO)


Nautický informačný systém ( nIS) – Chorvátsko.

Každoročne je na mori v Chorvátsku zaregistrovaných viac ako 1100 nehôd, v ktorých sú zaangažovaní plavci , potápači, vodcovia malých plavidiel a jácht, alebo posádky lodí. Asi 400 z týchto prípadov vyžadujú intervencie prístavných kapitanátov, centier pre vyhľadávanie a pomoc osobám na mori a iných záchranných zložiek. Najviac volaní prichádza v letnom období počas turistickej sezóny. Najčastejsie dôvody intervencii su nespôsobilosť plavidla na plavbu ( závada na motore, kormidle, lano namotané v propeleri ) a kolizie – kontakt s pevninou alebo s iným plavidlom.

Analýzy ukazujú, ze najčastejsia pričina je zanedbanie prognózy počasia, náhle búrky a zmeny počasia, nedostatočne nautické skústenosti, neadekvatna vybavenosť plavidla. Smrtelné pripady sa v najväčšej miere sa týkali potápaćov, často boli spôsobené neprimeranou rýchos’toou plavidla, alebo sa týkali extrémnych športov na vode, ale aj plavcov. Kým najčastejšie pripady sa stývaju v letnej sezone, počas zimy môže byť aj najmensia chyba na mori fatálna.

Pre zrýchlenie a zefektívnenie komunikácie s osobami na mori , pre zvýšenie ich bezpečnsti a tiež pre zlepšenie ich prístupu k užitočným informáciám Chorvátske Ministerstvo námorrníctva vyvinulo aplikáciu pre smartfóny – nautický informačný systém – nIS.
Je určená pre kapitánov komerčných lodí , skipperov rekreačných plavidiel , rybárskych člnov a potápačov . Stiahnutie aplikácie je bezplatné. Systém je vytvorený tak, aby zaregistrovaný použivatelia vedeli v každom okamžiku podať presne lokalizované hlásenia či už s cieľom zvýšenia vlastnej bezpečnosti (napríklad zaslanie rýchleho volania o pomoc s presnou lokalizáciou).
Tým sa skracuje čas potrebný na reakciu služby zabezpečujúcej pomoc na mori a zjednodušuje sa aj identifikácia vinníkov v prípade priestupkov, porušeni zákona a pri kolízií na mori.

Používatelia majú vzhľadom na ich aktuálnu polohu k dispozícii presne potrebný údaj o podmienkach plavby na mori, ale aj o o dôležitých kontaktoch na najbližšie kapitanáty, políciu, záchranné zložky a pomoc na mori, barokomory, benzívové pumpy, supermarkety, kotviská, reštaurácie, maríny.

Aplikaciu nIS si možete beplatne stiahnuť do svojho smartfonu. K aktualizaii dát je potrebné pripojenie na internet . Ked nemáte pristup na internet, aplikacia nIS pre spojenie so sluźbou pomoci a záchrany na mori vyuźiva komunikaciu prostrednictvom SMS správy a tel. hovoru na 195. So správou automatioky zašlete aj aktuálnu polohu plavidla, ktoré vyslalo žiadostťo pomoc, čo značne urýchľuje reakčný čas záchrany a pomoci.
Aplikácia zabezpečuje a ponúka aj 24 hod akutualizovanú predpoveď počasia na báze aplikácie ALADIN a údajov DHMZ.
Údaje o znečisteni mora možete zaslať spolu s videom alebo fotografiou a s lokáciou udalosti.

OBSAH APLIKÁCIE nIS:
– Volanie /SMS na bezplatné čislo 195 služby záchrany a pomoci na mori s údajom o momentálnej polohe.
– Nahlasovanie prestupkov pri prevádzke plavidiel na mori – s moznosťou priloženia fotky alebo video záznamu.
– Predpoveď počasia pre jachtárov a osoby plaviace sa po mori ( teplota vzduchu, tlak, smer a sila vetra, vlny, oblačnosť).
– Pravidlá plavby
– Výbava plavidla, plavebný poriadok v prístavoch, predchádzanie kolíziám na mori,
ochrana životného prostredia, informácie o nebezpečných objektoch na plavebnej dráhe, informácie pre potápačov, pre plavcov, rádio – služba )
– Užitočné kontakty:
Pomoc na mori, kapitanáty, barokomory, komerciálne služby záchrany majetku, veľvyslanectvá, pobrežné rádio stanice, služba prvej pomoci..)
– Prístavy a kotviská ( údaje o marínach, kotviskách, čerpacích pumpách, hraničných prechodoch na mori)

Aplikácia je dostupná aj v slovenskej jazykovej verzii.