Jachti globálne, rezervuj lokálne!


Vyzeralo to príliš dobre, aby to bolo dlhodobo udržateľné. Medzinárodne pôsobiaca online chartrová agentúra Zizoo ohlásila nedávno krach. Množstvo klientov môže prísť o svoje zálohy. V súvislosti s týmto prípadom sa treba na niektoré fakty pozrieť v širších súvislostiach. Predovšetkým, ceny ktoré nemôžu dlhodobo pokryť náklady spoločností môžu viesť v konečnom dôsledku k problémom. Platí to pre online poskytovateľov chartru aj charterové spoločnosti. Ceny a podmienky prenájmu lodí v ponukách agentúr by na základe štandardných zmlúv s poskytovateľmi chartru mali byť v princípe veľmi podobné. Výrazne nižšie ceny v ponukách agentúr za tú istú loď, alebo rovnakú loď s extra výhodnými bonusmi, je potrebné vnímať opatrne. Podozrivo lacnejšie ponuky, či ponuky s doplnkami chartru (“extras”), ktoré ponúka niektorá agentúra dlhodobo k nájmom bezplatne sú navyše často v rozpore so zmluvnými podmienkami od poskytovateľov chartru, ktoré sa agentúra zaviazala plniť.

Máme množstvo skúseností a to nielen v prípade Zizoo, kde boli lode zaplatené, ale neboli následne rezervované agentúrou a zákazník musel náklady na charter po druhý krát zaplatiť na mieste, ak náhodou bola loď stále k dispozícii, prípadne sa chartu vzdať. Alebo v lepšom prípade doplatiť za “bezplatný bonus” ktorý spoločnosť propagovala (napr. pomocný motor), pretože dodavateľ neposkytol agentúre žiaden bezplatný bonus a ani zo strany agentúry nebol zaplatený.

Možno si ešte spomínate na veľkolepú prezentáciu, dampingové ceny a rýchly pád medzinárodne pôsobiacej chartrovej agentúry BluBalu. O peniaze vtedy prišlo niekoľko stovák ich priamych klientov aj ich subagentúr. (Pre mnohých z nich to našťastie dopadlo dobre, vďaka poisteniu insolventnosti YACHT-POOL.)

Jachtárom  preto môžeme len poradiť, aby sa nenechali oslniť veľkolepou reklamou a ponukami 25 000, či dokonca 40 000 jácht s extra výhodnými ponukami a bonusmi pre klienta. Môže ísť dokonca aj o ponuky od fiktívnych spoločností ako sme opakovane zistili.

Bohužiaľ, ani portály s peknými recenziami často nie sú skutočným pomocníkom. Recenzie sú zvyčajne najprv dobré. Keď spoločnosti prídu do problémov, recenzie sa zrazu zhoršia – ale vtedy je už väčšinou neskoro! Opatrnosť je namieste aj vtedy, keď loď, na ktorú už máte vytvorenú opciu sa zrazu objaví ako “voľná” – za super cenu od inej – online agentúry. Veľmi pochybná obchodná praktika, ktorá by mala byť vážnym varovaním pre každého skippera!

Hlbší problém je vo všetkých týchto prípadoch s investormi online agentúr, ktorým iniciátori predkladajú vízie fantastických možností zisku, s prirovnaniami ku gigantom ako je Airbnb,

Uber, či známym online platformám na rezerváciu hotelov. Samozrejme, podľa ich logiky“podnikania” treba vopred akceptovať veľké straty, aby sa dosiahol rast a získal zásadný podiel na trhu. V tejto fáze možno nič netušiacim investorom straty prezentovať ako budúce zisky. Je však len otázkou času, kedy realita dobehne ich kalkulácie. Investori v tejto oblasti často prejavujú pre zasvätených až nepochopiteľný optimizmus, ktorý do veľkej miery súvisí aj s pozadím investície, ktorá sa točí okolo takých snových  vecí, ako je plachtenie a jachting.

Často aj samotní investori majú vzťah k plachteniu. Ak však investori neurobia jasnú hranicu medzi hobby a biznisom, môžu prísť o svoje peniaze.

Ďalším problémom je, že v dôsledku týchto nepremyslených investícií enormne trpia dlhoročne fungujúce spoločnosti, ktoré svoje výdavky financujú z reálnych príjmov, ktoré sú pre niektoré startup-y s výdatnými prostriedkami od investorov len vreckovým.

Nie vždy sa problémy takto fungujúcich spoločností dostanú do tlače, pretože k likvidáciám dochádza v tichosti, spoločnosti sa potom predávajú novému investorovi za výhodnú cenu, ktorý sa napríklad zaujíma o adresy zákazníka, aby pokračoval v podnikaní pod iným obchodným názvom.

Podniky, kde sa aktíva a pasíva dlhodobo nezhodujú, vždy škodia všetkým. Klientom, konkurenčným agentúram, prevádzkovateľom chartru ako aj celému charter trhu, ktorý takto nefunguje na zdravých základoch a dlhodobo sa deformuje.

Spoločnosť Yacht-Pool sa vždy považovala za ochrancu tradičných agentúr, ktoré poskytujú služby zákazníkom. Online agentúry, ktoré nespĺňali naše požiadavky na férové podnikanie, nikdy nezískali našu pečať kvality a tiež sme odmietli poskytovať ich klientom naše charterové poistenie. V týchto prípadoch sme sa radšej vzdali podnikania, hoci. vieme, že naši konkurenti to vnímajú uvoľnenejšie. Yacht-Pool preto doporučuje:

„Sail Global, Book Local“. Jachtite po celom svete, ale rezervujte si charter lokálne, u overených dodavateľov a agentúr ktorým dôverujete.

Dr. Friedrich Schöchl

YACHT-POOL