10 dôvodov prečo si vybrať Yacht-Pool


PREČO SI VYBRAŤ YACHT – POOL POISTENIE SKIPPERA A POSÁDKY.

1/ VIAC AKO 40 ROKOV SKÚSENOSTÍ.
Spoločnosť Yacht-Pool je známy a uznávaný partner poisťovní(AXA), skipperov a poskytovateľov chartru s viac ako 40 ročnými skúsenosťam. Je iniciátor a tvorca produktu „Poistenie skipperov“ etablovaný v Nemecku, Rakúsku, Chorvátsku, Škandinávii, Grécku, Taliansku, Poľsku, Česku a na Slovensku. Neustále inovujeme produkty podľa potrieb trhu.

2/ KOMPLEXNÁ PONUKA POISTENIA.
Poistenie depozitu pokrýva len menšiu a “ľahšie znesiteľnú” časť rizika – škodu na vami prenajatom plavidle. Naozaj veľké škody, presahujúce výšku depozitu, ktoré spôsobíte hrubou nedbanlivosťou poistenie depozitu nepokrýva. Rovnako nepokrýva ani škody na inom plavidle, či náklady za poskytnuté záchranné práce. Nehody žiaľ často prinášajú rozsiahle a rôznorodé škody, preto sme vytvorili komplex vzájomne previazaných poistení (poistenie zodpovednosti skippera, poisteie posádky pre prípad nehody..)

3/ “NO GAPS” V POISTENÍ DEPOZITU
Pri poškodení vašej chartrovej lode môžu nastať nespočetné škody, ktoré nie je možné vymenovať a preto to nerobíme. Poistené sú všetky škody, ktoré nastali počas chartru na prenajatom plavidle zavinením skippera a posádky. V poistení depozitu je zahrnutý aj motor, pomocný motor a prevodovka ak ku škode došlo v dôsledku vonkajších faktorov, napr. náraz, namotané lano do vrtule atd. (Pretože v ostatných prípadoch za jeho stav zodpovedá prevádzkovateľ plavidla.)  Preplatíme Vám  aj poškodenie pomocného člna, spinakeru, genakeru, či upchatej toalety, rovnako ako aj poistenie depozitu počas regaty. A to všetko BEZ PRÍPLATKU.

4/ SME ONLINE, help line 24/7
Poistenie môžete uzavrieť prakticky obratom – online a to aj bezprostredne pred začiatkom chartru ( prebratím lode). V prípade potreby sa nám dovoláte aj počas víkendov a mimo pracovnej doby.

5/ RÝCHLE SPRACOVANIE POISTNÝCH UDALOSTÍ.
Vďaka našim mnohoročným skúsenostiam pri likvidácii poistných udalostí, po predložení potrebných dokumentov, poistnú udalosť riešime promptne. Skúsenosti našich klientov hovoria za nás. Priemerný čas ich likvidácie je od predloženia komplet dokladov 2-7 dní.

6/ PLATNOSŤ VŠETKÝCH POISTENÍ JE 12 MESIACOV (okrem poistenie storna) . Počas nasledujúcich 12 mesiacov, kdekoľvek, s akoukoľvek posádkou, bez ohľadu na počet chartrov je Vaše poistenie platné. Nedajte sa zmiasť – ponuka krátkoročného poistenia nemusí byť výhodná!

7/ PLATNÉ BEZ TERITORIÁLNEHO OHRANIČENIA – poistenie depozitu zahŕňa všetky obľúbené jachtárske oblasti na celom svete. Naviac okrem územia USA, Austrálie a Nového Zélandu poistíme aj zodpovednosť skippera – a teda aj napríklad v Karibiku ( porovnaj s inými poisťovňami!)

8/ POISTENIE REGATY poistenie depozitu počas regaty je bez dodatočný doplatkov.

9/ FÉROVÁ CENA POISTENIA – nie každé “naoko” lacnejšie poistene (napr. kratšie poistenie) je naozaj lacné a výhodné. Porovnajte si výšku spoluúčasti, výšku poistného krytia a dĺžku platnosti poistenia!

10/ VIAC NEŽ POISTENIE – RIEŠIME vašu ochranu GLOBÁLNE
Ponúkame viac než poistenie.
Riešime dlhodobo férové zmluvné podmienky pre jachtárov.
Vypracovali sme “FAIR TRAG” férovú zmluvu medzi poskytovateľom chartru a klientom. Klient v tomto vzťahu väčšinou” ťahá za kratší koniec” a podpisuje nevýhodné podmienky. Náš štandardizovaný, právnikmi vypracovaný návrh chartrovej zmluvy to ošetruje. Vyžiadajte si ho od vášho agenta! Buďte chránený pred nekorektnými bodmi zmlúv a ich dôsledkami.

YACHT POOL odporúča:
Skôr než uzavriete poistenie skippera chartrovej lode overte si medzery v poistnom krytí :“Mind the gap“! Pýtajte sa, čo poistené nie je. Zoznam nepoistených položiek môže byť poriadne dlhý! Nepozerajte len na cenu poistenia, pozerajte na reálne ná Veľká spoluúčasť a nízke krytie vás v konečnom dôsledku môžu vyjsť poriadne draho.

Preverte si časovú a teritoriálnu platnosť Ak je poistenie platné len na jeden charter, môže byť v konečnom dôsledku neekonomické!
Pýtajte sa na skúsenosti! Poistenie skipperov je veľmi špecifické odvetvie a vyžaduje skúsenosti .