Keby som to vedel skôr!


 

Vážení klienti, priatelia skipperi,

mnohí z vás sa možno práve chystáte na na svoju ďalšiu dovolenkovú plavbu. Aby ste si nemuseli po plavbe hovoriť „keby som to vedel skôr!“ pripravili sme pre Vás niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť, aby vaša plavba prebehla bez problémov.

 

Skipper je zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú zaviní na cudzom majetku a ujmu na zdraví osôb. Častou otázkou je: Kedy je skipper vinný? A kedy je konanie skippera považované za „hrubú nedbanlivosť“? Hrubá nedbanlivosť je pojem veľmi relatívny. Predpokladá sa, že hoci aj keď ste vyplávali len na dovolenkovú plavbu, ako skipper ste zodpovedný za odborné vedenie plavidla, vaše znalosti osvedčuje kapitánska licencia. Skúmanie, či sa jednalo o “bežnú” chybu, alebo “hrubú nedbanlivosť” prebieha pre jednotlivé prípady veľmi špecificky a nedá sa definovať všeobecne. K stanoveniu rozsahu viny sa vyjadrujú znalci a často zaváži aj znalosť problematiky pri právnej obhajobe pred súdom.

 

Ak sa jedná o “bežné škody” , ktoré skipper spôsobí na majetku pri prevádzke plavidla, dôležité je rozlišovať, či je poškodené plavidlo, ktoré si skipper zapožičal na charter, alebo cudzie plavidlo, ktorému spôsobil škodu. Ak sa jedná o vlastné zapožičané plavidlo, pri “ bežnej škode” bude zadržaná skipperovi kaucia, alebo jej časť. Aké boli najčastejšie škody, ktoré skipper hradil zo zloženej kaucie v predchádzajúcej sezóne? Spomeňme napríklad stratené fendre, zlomené sklo na okne, poškodené zábradlie, namotané lano do vrtule, poškodenie laku pri kotvení v prístave, roztrhané plachty, upchatá toaleta..). V tomto prípade je potrebné povedať, že výška kaucie je maximálna čiastka, ktorú chartrová spoločnosť môže od skippera žiadať ako náhradu škody.

 

Ako sa postupuje pri “bežnom poškodení cudzej lode” ?

 

Poistné plnenie nastáva prioritne z poistenia chartrovej lode.  Vychádzame z predpokladu, že chartrová spoločnosť má lode riadne poistené, čo však tiež nemusí byť vždy a všade pravidlo, bežne sa stretávame napríklad s podpoistením lodí, neuhradeným poistným atd. Ak však poisťovateľ chartrovej lode posúdi vaše konanie za “hrubú nedbanlivosť”, uhradí majiteľovi plavidla škodu a v regresnom konaní môže vyžadovať od skippera plnú náhradu škody – až do celkovej hodnoty lode!

 

Chartrový skipper v tomto prípade musí obhajovať svoju nevinu – na vlastné náklady, pred zahraničným súdom v dlhotrvajúcom konaní – a úroky z omeškania sa platia za každý deň, ktorý uplynul po lehote splatnosti. Hoci sa ukázalo, že obvinenie je nepodložené, kapitán musí niesť značné súdne trovy. Situácia, ktorú by nikto z nás nechcel zažiť a ktorá by pravdepodobne ohrozila finančnú stabilitu väčšiny skipperov. Takéto prípady sú bohužiaľ pomerne časté.

 

Prípad 144 655 EUR – finálna cena za týždenný charter?

 

V minulej sezóne sme videli niekoľko prípadov, kedy skipper dostal výzvu k regresnej  platbe od poisťovateľa chartrovej lode a to mnoho mesiacov po plavbe. Napríklad klient, ktorý si prenajal plachetnicu v Chorvátsku dostal od poisťovne pol roku po návrate z plavby, počas ktorej došlo pri k totálnej škode, ( potopeniu lode) výzvu k úhrade 144,655, – Eur  do 8 dní. Následne bude požadovať sumu aj s úrokmi. Pokiaľ by skipper musel túto čiastku skutočne zaplatiť, malo by to bezpochyby ničivé následky preňho aj jeho rodinu.

 

Uvažujete o poistení zodpovednosti?

Múdre. Nie je však poistenie ako poistenie. Skontrolujte si, či vaše poistenie zahŕňa aj prípad hrubej nedbanlivosti.

 

V tomto prípade kapitán pred plavbou  uzavrel  poistenie zodpovednosti skippera od YACHT-POOL. V momente doručenia potrebnej dokumentácie od klienta, celý prípad prebrala spoločnosť  YACHT-POOL GmbH, ktorej skúsení právnici obhajujú kapitána na súde a to na náklady YACHT-POOL. Pokiaľ sa dokáže, že sa jednalo o hrubú nedbanlivosť YACHT-POOL zaplatí škodu plus súdne trovy. (Ak sa dokáže opak, plnenie za škodu zostáva na poisťovateľovi charter lode.)

 

Poistenie zodpovednosti teda zahŕňa aj obhajobu klienta voči nárokom poisťovateľa charter lode. Takýto “ súboj  titanov “ je oveľa korektnejší ako konfrontácia samotného klienta s požiadavkami a často agresívnymi postupmi poisťovateľov lodí. Práve na to sme mali na vedomí pri tvorbe produktu Poistenie zodpovednosti skippera charter lode.

 

Poistenia zodpovednosti si na našich stránkach www.yacht-pool.cz ( sk) môžete urobiť za paŕ minút online a platí 12 mesiacov na všetky plavby, ktoré podniknete ako skipper.

 

Tiež však odporúčame aj opatrnosť pri podpise zmluvy s charter spoločnosťami – čítajte čo podpisujete! Vyhnete sa tak “toxickým” podmienkam, ktoré v zmluve zaväzujú klienta neoprávnene k zodpovednosti k škodám, za ktoré reálne nenesie zodpovednosť.

 

Aby sme orientáciu v charter podmienkach sprehľadnili YACHT-POOL vytvoril štandardizovanú transparentnú charter zmluvu medzi charter spoločnosťou a klientom ( YACHT – POOL Charter FairTrag ). V súčasnosti množstvo charter spoločností najmä pokiaľ ide o Chorvátsko používa práve tieto zmluvné podmienky, napísané našimi právnikmi, ktoré garantujú fér podmienky pre obe strany, charter spoločnosť aj klienta..

S tipmi z YACHT-POOL, charterovým poistením a zmluvou FairCharter s bezpečnostným certifikátom vo Vašom vrecku, ste dobre pripravení na nadchádzajúcu sezónu.

 

Team Yacht-pool vám želá dobrý vietor do plachiet!