Rozpoznať prezieravo nebezpečenstvo, vhodne ho odvrátiť, ušetriť čas a peniaze, a ušetriť si mrzutosti!


Ukazuje sa to v každej sezóne: Existujú škody, ktoré sa znovu a znovu opakujú. Mnohé nebezpečenstvá človek „vlastne“ pozná, nemáme ich ale stále na pamäti. Chceme Vás na tieto typické situácie a nebezpečenstvo upozorniť, aby ste sa na ne mohli zodpovedajúcim spôsobom pripraviť. Nielenže tím zabránite škodám, vyhnete sa tiež kritickým situáciám, ktoré by Vás a Vašu posádku mohli priviesť do vážneho nebezpečenstva.

 

Dbajte na postup v nasledujúcom katalógu a vyhnete sa škodám,zbytočnej nervozite a nákladom, rovnako ako vážnym rizikám a zraneniam Vás a Vašej posádky!

 

Prevzatie jachty

✓ Zodpovednosť za jachtu spočíva od okamihu prevzatia na kipperovi. Preto: žiadny zhon! 100% dôkladné prevzatie lode je absolútne nevyhnutné!

✓ Vyhnete sa nedorozumeniam, prípadne neprávom zadržanej kaucii tým, že zaznamenáte všetky doteraz existujúce škody:

 

  • Preskúmajte, či nie sú niekde zvnonku či zvnútra škrabance a optické chyby (na nábytku a podlahe, na laminátových povrchoch lode – teda gelcoat, zo všetkých strán na trupe lode, na bimini, sprayhoode, dinghi, na luknách)
  • Spýtajte sa na podvodné fotografie, ktoré boli obstarané po poslednej plavbe.
  • Otestujte nielen plachty, ale aj funkčnosť kotvového navijáku.
  • Prepočítajte záchranné vesty, rovnako ako záchranné kolesá a laná.
  • Je veľmi zmysluplné zdokumentovať súčasný stav fotografiami na mobilný telefón, pretože súbory obsahujú dátum vzniku.

 

✓ Skipper potvrdí v preberacom protokole zistených stav lode. Pri škodách, ktoré budú novo zistených po návrate z plavby, bude prenajímateľ zo svojho pohľadu usudzovať, že vznikli Počas Vašej plavby.

 

✓ Zaškolenie posádky a bezpečnostné pokyny (zaznamenať do lodného denníka): Vysvetlite Všetky miesta a situácie, ktoré so sebou nesú hrozbu škody, podľa tohto katalógu. Upozorniť na zvláštne nebezpečenstvo: možný pohyb ráhna, nutnosť opatrnosti pri práci s Łanem, Najmä na viazacích a vinšnách.

 

Vrátenie jachty

✓ Nahláste všetky problémy na jachte, ktoré vznikli v priebehu plavby, hneď pri vrátení. Škody by mali byt na základňu nahlásené bez omeškania.

✓ Vychádzame z toho, že nahlásite nami poistené škody, ktoré ste zavinene spôsobili, aj keď nie sú viditeľné.

AK boli škody spôsobené chybným konaním skippera alebo posádky, budú nami (za predpokladu zodpovedajúceho poistenia) prevzaté.

✓ zadržanie kauciu prosím obratom nahlásiť na YACHT-Pool.

✓ Trvajte na riadnom protokole o vrátení lode s poznámkou, že zistené škody nebudú akceptované.

 

Motor: Skontrolovať stav oleja

✓ Všetky motory lodí spotrebúvajú motorový olej. Pravidelné kontroly hladiny oleja predchádzajú škodám!

✓ Preberte kontrolu s prenajímateľom. Dodržiavajte pravidlo dennej kontroly v priebehu celej plavby!

✓ Poškodenia motora sú drahé – to neplatí len pre motorové člny – a väčšinou nie sú poistené.

 

Motor: prehriatie v dôsledku nedostatočného chladenia

✓ Pri prevzatí lode by Vám malo byť vysvetlené všetko ohľadom motora aj výfuku (správny zvuk, prietok vody z výfuku).

✓ Majte vždy na očiach ukazovateľa teploty a výstup vody.

✓ Pri prehriatí ihneď vypnúť a skontrolovať motor.

✓ Častým dôvodom je: poškodenie impelleru čerpadla alebo vniknutiu plávajúcich predmetov do prívodu studenej vody.

 

Obe príčiny sa dajú spravidla identifikovať celkom jednoducho, bez potreby náradia:

a) Plávajúce predmety / dnový ventil: Otvorte pri vypnutom motore veko filtra morskej vody v motorovom priestore a nalejte tam vodu. Voda musí voľne a rýchlo odtiecť k dnovému ventilu. (Ak nie: upchatie).

b) impeller: Otvorte pri vypnutom motore filter morskej vody v motorovom priestore. Zatvorte dnový ventil. Naplňte nádržku filtra vodou (tá v ňom teraz zostane). Naštartujte motor. Voda musí byť ihneď a rýchlo (Počas 1-2 sekúnd) odsatá. (Ak nie: Poškodenie impelleru, vymeniť.) – Nezabudnúť opäť otvoriť dnový ventil!

 

Motor: Kľúč zapaľovania, poprípade vypínač on / off

✓ Nikdy pri bežiacom motora nepoužívajte kľúč zapaľovania, popr. vypínač.

✓ Nikdy pri bežiacom motore NEOTÁČAJTE hlavným vypínačom batérie (mohol by sa rozbiť regulátor alternátora).

✓ Po vypnutí motora nezabudnite vypnúť zapaľovanie buď stlačením tlačidla „Off“, poprípade otočením kľúča v zapaľovaní do polohy vypnuté, inak sa vybije batéria. Pozor na túto častú chybu! Týmto spôsobom na doraz vybitá batéria sa zvyčajne zničí!

 

Veľmi častá príčina škôd: Poškodenie prevodovky a vrtule – lano v skrutke

✓ Ak sú laná / reťaze v blízkosti skrutky: Vždy okamžite vyradiť (voľnobeh)! (Napr. V prístave alebo pri kotvení.)

✓ Pozor na tenké nylonové lanká rybárov.

✓ V krajnom prípade: potopiť sa a nožom odstrániť lana. ale –

 

POZOR: nikdy sa nepotápať v bezprostrednej blízkosti prístavu (to je napr. v Chorvátsku prísne zakázaná!)

✓ Aj keď bude vrtula opäť uvoľnená, môže stále nastať drahá škoda, pokiaľ došlo k porušeniu v spoji medzi vrtuľou a hriadeľom, alebo k poškodeniu tesnenia prevodovky.

 

Pohon a prevodovka

Rozdiel medzi pohonom typu Sail-Drive a pevným hriadeľov s pevnou vrtuľou alebo vrtuľou so sklopnými listami.

Jachty so Sail-Drive a pevnou vrtuľou: Pri plachtení nechať hriadeľ, aby sa s pohybom jachty pretáčal (inak sa môže zablokovať prevodovka). Jachty s pevným hriadeľom a sklopnou vrtuľou: Dať spätný chod, aby sa listy vrtule mohli uvoľniť, a tým sa hriadeľ zastavil, to je šetrnejšie pre ložiská.

Nikdy neradiť s vynaložením veľkej sily.

Pri zmene z chodu dopredu na spätný chod vždy nechať krátku pauzu.

DÔLEŽITÉ: U jácht s pevným hriadeľom a pevnou vrtuľou môže byť po voľnobehu motor opäť naštartovaný až vtedy, keď sa už loď takmer neplaví, inak by bol tlak na vrtuľu príliš veľký.

 

Spätný chod – nebezpečenstvo škôd na kormidle

Pri spätnom chode dobre držať kormidlo a ísť pomaly.

Pozor: Na list kormidla bude voda prúdiť „zo zlej strany“, vďaka čomu sa môže kormidlo vytrhnúť z ruky. Následkom sú drahé škody na mechanike kormidla a hydraulike autopilota!

Najvyššie nastaviť kormidlo spočiatku do strednej polohy, pridať trochu plynu (až sa loď uvedie do pohybu), potom plyn ubrať a riadiť.

 

Plachtenie so zapnutým motorom

Motory nie sú pri náklone väčšom ako cca 15% dostatočne premazávané.

Plachtiť pri silnom vetre s hlavnou plachtou a s bežiacim motorom môže byť pre motor smrteľné!

V prípade núdze, ale iba krátko, plachtiť sa zrefovanou rolovacou kosatkou a motorom.

Poškodenie motora spôsobené nedostatkom oleja sú drahé a spravidla nebývajú poistené.

 

Plachty: systém rolovania hlavnej plachty – poloha aretovacej páčky

Pri obsluhe systému rolovania hlavnej plachty dávať stále pozor na polohu aretovacej páčky.

Nastavenie páčky (len) pri vyťahovaní plachty: „free“! Potom okamžite znovu nastaviť na polohu „uzamknuté“!

Aj po refování vždy znovu nastaviť na polohu „uzamknuté“ (inak bude na lane príliš veľa tlaku).

Pri zvinovaní plachty otvoriť oba uzávery voľných koncov lán a rolovať stále tak, aby sa sťažňový navijak pri zvinovaní točil v smere hodinových ručičiek (inak sa plachta zvinie obrátene a zasekne sa).

V prípade, že boli použité pásky na zadnom liku a nie sú pred zrolovaním hlavnej plachty rozviazané, môže pri novom nasadení plachty dôjsť k zablokovaniu a poškodeniu plachty.

 

Plachty: systém rolovanie kosatky

Nesprávne použitý výťah kosatky môže viesť k zlomeniu predného stehu (preťaženie!).

Príliš povolený výťah kosatky sa môže pri zvinovaní alebo vyťahovaní plachty namotať okolo horného kovania rollfocku. Ak sa v dôsledku toho otočí predný steh, môže sa vytrhnúť (predovšetkým pri použití vinšen). Možné následky: pád sťažňa!

Kontrolujte často napnutie výťahu kosatky (ľahko sa prehliadne, že sa povolil).

Pozor: Dôvodom odporu pri rolovaní kosatky môže byť okrem chýbajúceho napätia výťahu tiež primotaný výťah spinnakeru.

Rollfock kosatky vždy ovládať podľa citu (najlepšie bez vinšen).

Pri zvinovaní gény držať opraty rollfocku v ľahkom napätí. Tým sa vyhnete zamotaniu v rolovacom mechanizme.

 

Plachty: trepotanie zadného líku gény

Čas od času skontrolovať zadný lik gény!

Rolovacia géna predpokladá vždy precízne nastavenie pozície vozíku oťaží prednej plachty. Čím väčšia je plocha plachty, tým ďalej vzadu musí byť vozík a obrátene. To znamená, že pri refování musí vozík postupne putovať smerom dopredu.

Pri predo-bočnom vetre je ideálneho nastavenie vozíka dosiahnuté, keď majú spodné a zadné líky približne rovnaké napätie.

Vďaka zvláštnemu strihu rolovacej gény oproti normálnej gene sa zadný lík v hornej tretine pri všetkých kurzoch vetra častejšie trepotá. Náprava: Pritiahnuť opraty tesnejšie alebo posunúť vozík oprát viac dopredu. (Nepriťahovať pásky na zadnom líku. Brzdí!)

Optimálne nastavenie vozíka a oprát je šetrnejší k plachtám a loď pláva rýchlejšie.

 

Plachty: Asymetrický spinaker

Pred nasadením a stiahnutím asymetrického spinakeru vždy pripraviť na použitie výťah spinakeru (voľne od predného pňa). Inak hrozí nebezpečenstvo odtrhnutia výťahu pri zvinovaní či vyťahovaní gény.

Asymetrický spinaker je plachtou na mierny vietor, preto by ho mala necvičené posádka začať sťahovať najneskôr pri vetre o sile asi 10 uzlov. Ak to neurobí, hrozí drahé poškodenie plachty!

 

Plachty: Plocha plachty

Dávajte pozor, aby bola plocha plachty prispôsobená počasie. Lebo viac plachty neznamená vždy väčšiu rýchlosť. Môže tomu byť aj práve naopak.

Refujte včas podľa príslušných podmienok.

Škody na plachtách sú často spôsobené predimenzovanou plochou plachty.

Každý rok dochádza k ťažkým zraneniam a vysokým vecným škodám halsováním:

Pri príliš povolenej oprate vždy použite poistnú opratu, ktorá sa pripevňuje na samom konci rahna. Lano by malo byť prevlečené v úchytke čo najviac na prove a vedené späť do kokpitu a uchytené na navijak.

 

Nasadzovanie lana na navijak

Lano na navijak nasadiť najlepšie štyrmi (!)  závitami, aby boli príťažlivé sily zachytené v bubne vinšny a nešli rovno na malú kovovú ručičku, ktorá necháva odvíjať opratu (inak sa ručička zlomí).

Pozor: Dávajte si pozor na prsty, keď pokladáte opratu okolo navijaku. Držte od nej prsty ďalej. Je to nebezpečné, keď sa do oprát dostane ťah, predovšetkým pri uvoľnení opraty.

Toto je veľmi dôležitý bod, upozornite naň členov posádky čo najdôraznejšie.

Pomliaždenie prstov pri nepozornosti je stále sa opakujúcou nehodou.

 

Autopilot

Autopilot je najlepšouí oporou pri dlhých plavbách s motorom (napr. pri bezvetrí).

Ak plávate s plachtami, používajte autopilot opatrne, podľa schopností jednotlivých typov autopilota: niektoré autopiloty sa môžu pri silnom tlaku na kormidlo a nárazoch vĺn na kormidlo poškodiť.

Autopilot spotrebováva veľa prúdu – ktorý večer chýba na kotvisku! Stále sledujte napätie batérie!

 

Poznámka k plotru a námornej mape

GPS ploter NIE JE mapa, ako si mnohí myslia, a nenahrádza ju. Je to len pomôcka. Údaje môžu byť nepresné.

Škody, ktoré vzniknú v prípade navigovania bez mapy, môže poisťovateľ odmietnuť (prehrešok voči povinnosti starostlivosti, porušenie záväzku). Dokumentujte aspoň čas od času v mape ceruzkou pozíciu, čas a kurz.

 

Dnové ventily

Dnové ventily (okrem tých motorových) a lukny nechávať pri plavbe na plachetnici vždy zatvorené!

Možno tak zabrániť nebezpečnému vniknutiu vody.

 

Lukny

Veľmi časté škody: Lukny sa rozbíjajú a prehýbajú, pokiaľ sa na ne šliapne, alebo keď sú otvorené a zasekne sa v nich opratu.

Pozor! Ak je lukna pootvorená a leží na páčke uzáveru, stačí malé silnejšie zaťaženie, aby sa páčka ohla alebo zlomila.

Poškodeniu páčky zabránite tým, že ju po otvorení necháte v pozícii „plne otvorené“.

 

Toaleta na palube

Pri prevzatí jachty: nechať si predviesť bezchybne (!) fungovanie a všetky WC raz spláchnuť. Upchaté toalety sú totiž stále sa opakujúcim problémom. Obzvlášť k hnevu, ak človek tento problém sám nespôsobil, ale prevzal po svojom predchodcovi.

Nechajte si vysvetliť fungovanie fekálnej nádrže, ktorá v zálivoch zostáva zatvorená a otvára sa iba na otvorenom mori.

Pred každým použitím toalety s manuálnym splachovaním raz zapumpovať.

Po použití aspoň 15-20krát zapumpovať, aby ste sa uistili, že v pumpe alebo vo ventile nezostali žiadne zvyšky.

Do toalety na lodi nikdy nepatrí papier alebo pevné predmety!

Dodržujte námornícke pravidlo: nič, čo nebolo zjedené alebo vypité, nepatrí do záchodu!

 

Nádrž na vodu – nádrž na naftu

Pozor: V žiadnom prípade nesmiete zameniť nádrž na vodu a na naftu. Upozorniť posádku! Stáva sa celkom často!

Pokiaľ sa toto stane, neštartovať motor a okamžite na mieste požiadať prenajímateľa o inštrukcie.

 

Nafukovací čln (Dinghi) a jeho motor

Čln nikdy neťahajte za jachtou, pretože by sa lano mohlo pretrhnúť alebo by sa mohol poškodiť úchyt.

Čln s nasadeným motorom nikdy neťahajte za loďou, ani pri menšej rýchlosti (napr. v prístave).

Nikdy čln neťahajte cez útesy alebo kamenisté pláže (nebezpečenstvo poškodenia).

Nespúšťajte dinghi z očí, keď sa vylodíte. Obzvlášť v noci.

Nebezpečenstvo krádeže je veľké.

Ak sa vrtuľa motora dotkne zeme, pretrhne sa bezpečnostná závlačka hriadeľa.

Ak máte k dispozícii náhradnú závlačku (ktorá sa najčastejšie nachádza pri sade náradia závesného motora), dá sa to ľahko opraviť priamo na palube. Čln s nefunkčným motorom je nebezpečný.

 

Zabrzdenie pohybu jachty

Ku zbrzdenie jachty alebo zabránenie nárazu do inej jachty alebo móla použite vždy fendre. Nikdy nebrzdite loď rukami, ani nohami, je to veľmi nebezpečné (nebezpečenstvo pomliaždenia!), Preto sa tomuto spôsobu bezpodmienečne vyhnite!

Nikdy netlačiť na relingové lanko alebo stĺpiky relingom. (Stĺpiky sa ohnú a zlomia!).

Pri inštruktáži posádky na toto ešte raz výslovne upozorniť!

 

Manévre v prístave a pri kotvení, Vyhnite sa nasadnutie na dno

Pred začiatkom plavby sa na základni informujte o plytčinách a ďalších nebezpečných miestach v oblasti.

Poznačte si rady do námornej mapy.

Informujte sa o kalibráciu echolotu:
a) Meranie od vodnej hladiny: zodpovedá hĺbke v mape (vziať ohľad na príliv a odliv!).
b) Meranie pod kýlom: často u jácht z „bezpečnostných dôvodov“. Vidíte tu, koľko vody zostáva pod kýlom, čo je vzhľadom na plániky prístavu často mätúce.

Pri VŠETKÝCH manévroch s loďou dbajte na možné poškodenia trupu (aj zo strany).

Pozor tiež vždy pri vplávaní a vyplávaní z prístavu!

Pozor pri manévrovaní na kotviskách a v prístavoch: Tu sa škody stávajú najčastejšie.

Pozor pri cúvaní v prístavoch a zálivoch: Hĺbkomer je pod prednou časťou a ukazuje dostatočnú hĺbku, zatiaľ čo kormidlo už trie o zem. Poriadne sa pozerať!

Pri cúvaní k mólu majte vždy zatvorenú kúpaciu plošinu!

Môže dôjsť k drahým škodám, ktoré budú v tomto prípade pokladané za škody spôsobené hrubej nedbanlivosti!

 

Obuv na loď

Vhodné topánky na loď: s jemne profilovanými svetlými gumovými podrážkami.

Nevhodné: Tmavé podrážky (tmavé čiary na palube), kožené podrážky, podpätky. V hrubo profilovaných podrážkach môže uviaznuť kameň, ktorý poškodí palubu a podlahu kajút.

 

YACHT-POOL Vám praje príjemnú a bezpečnú plávam rovnako ako stále (aspoň) stopu vody pod kýlom!

 

Ešte pár tipov:

K zásadám dobrého námorníctva a zodpovednosti voči posádke patrí vysvetliť členom posádky aj poistenie charterových rizík.

 

YACHT-POOL, priekopník v oblasti poistenia nájom, ponúka nasledujúce poistenie:

 

   Poistenie zodpovednosti skippera

   Poistenie nehôd pre skippera a posádky

   Poistenie kaucie

   Rozšírené poistenie následných škôd

   Rozšírené poistenie odstúpenia od charteru (storna)

   Poistenie pre profesionálnych SKIPPEROV (učiteľa jachtingu, kapitánov, ktorí prenajímajú na svojich lodiach kajuty atď.)

 

Viac informácií: www.yacht-pool.com