Nové! Poistenie storna v prípade COVID19 a poistenie insolventnosti

Spoločnosť YACHT-POOL sa flexibilne prispôsobuje novým potrebám trhu a prináša skipperom ROZŠÍRENÉ POISTENIE STORNA CHARTRU z dôvodu ochorenia na Covid19. Rozšírené poistenie je zahrnuté v cene základného poistenia storna objednaného chartru – bez navýšenia. Poistenie platí nielen pre poistenca, ale vzťahuje aj na jeho rodinu. Rozšírené poistnie získate automaticky vyplnením štandardného formuláru na poistenie storna chartru.

Ďaľšou dobrou správou je možnosť POISTENIA INSOLVENTNOSTI chartrovej spoločnosti – dodavateľa chartru. Žiadajte si poistenie STORNO PLUS ( zahŕňa základné poisenie storna vrátane C19 + poistenie insolventnosti).