10 DÔVODOV PREČO JE YACHT – POOL SPOĽAHLIVÝ PARTNER PRE POISTENIE SKIPPERA A POSÁDKY.

…alebo prečo lacné nie je vždy aj výhodné.

1 VIAC AKO 40 ROKOV SKÚSENOSTÍ.
Nezávislú poisťovaciu spoločnosť Yacht-Pool založil v r. 1976 Dr.F.Schochl. Ako prvá zadefinovala riziká a štandardy poistenia skipperov chartrových lodí. Podmienky neustále inovuje, aby spĺňali aktuálne požiadavky trhu a vypĺňali medzery v poistnom krytí. V tejto oblasti patrí k  lídrom v medzinárodnom merítku.

Je etablovaný a uznávaný  partner poisťovní, skipperov a poskytovateľov chartru.

 

2 SME VŽDY NA VAŚEJ STRANE .
Yacht – Pool poistenie vytvorili jachtári pre jachtárov tak aby pokrývalo reálne riziká spojené s chartrom lodí. YACHT POOL vznikol ako “zoskupenie ” (“pool”)  skipperov , ktoré tvorí  protiváhu silným anonymným poisťovniam.

 

3 KOMPLEXNÁ PONUKA POISTENIA.
Poistenie depozitu pokrýva len  menšiu a “ľahšie znesiteľnú” časť rizika – škodu na vami prenajatom plavidle. Naozaj veľké škody, presahujúce výšku depozitu, ktoré spôsobíte hrubou nedbanlivosťou poistenie depozitu nepokrýva. Rovnako nepokrýva ani škody na inom plavidle, či náklady za poskytnuté záchranné práce. Nehody žiaľ často prinášajú rozsiahle a rôznorodé škody, preto sme vytvorili komplex vzájomne previazaných poistení.

 

4 “NO GAPS” V POISTENÍ
Pri poškodení vašej chartrovej lode môžu nastať nespočetné škody, ktoré nie je možné vymenovať a preto to nerobíme. Z poistenia depozitu je vylúčený len motor (za jeho stav zodpovedá prevádzkovateľ plavidla) a spinaker / genaker. Všetky ostatné poškodenia na vašej chartrovej lodi poistenie pokrýva.

 

5 SME ONLINE.
Poistenie môžete uzavrieť prakticky obratom – online.

 

6 RÝCHLE SPRACOVANIE POISTNÝCH UDALOSTÍ.
Vďaka našim mnohoročným skúsenostiam likvidácie, po predložení potrebných dokumentov, riešime promptne, Skúsenosti našich klientov hovoria za nás.

 

7 PLATNOSŤ POISTENIA JE 12 MESIACOV (okrem poistenie storna) . Prenajmite si loď počas nasledujúcich 12 mesiacov, kdekoľvek, s akoukoľvek posá Vaše poistenie je platné.

 

8 PLATNÉ BEZ TERITORIÁLNEHO OHRANIČENIA – poistenie depozitu platí aj mimo Európy (celosvetovo).

 

9 FÉROVÁ CENA POISTENIA – nie každé “naoko” lacnejšie poistene je naozaj lacné a výhodné. Porovnajte si výšku spoluúčasti, výšku poistného krytia a dĺžku platnosti poistenia. Je lacnejšie poistenie naozaj vždy výhodné?

 

10 RIEŠIME vašu ochranu GLOBÁLNE Vypracovali sme “FAIR TRAG” férovú zmluvu medzi poskytovateľom chartru a klientom. Klient v tomto vzťahu väčšinou” ťahá za kratší koniec” a podpisuje nevýhodné podmienky. Náš štandardizovaný, právnikmi vypracovaný návrh chartrovej zmluvy to ošetruje. Vyžiadajte si ho od vášho agenta! Buďte chránený pred nekorektnými bodmi zmlúv a ich dôsledkami.

 

 

YACHT POOL odporúča:

Skôr než uzavriete poistenie skippera chartrovej lode zvážte nasledujúce fakty:

  • mind the gap, pozor na medzery v poistnom krytí ! Pýtajte sa, čo poistené nie je.

      Zoznam nepoistených položiek môže byť poriadne dlhý!

  • Nepozerajte len na cenu poistenia, pozerajte na reálne ná Veľká spoluúčasť a nízke krytie vás v konečnom dôsledku môžu vyjsť poriadne draho.
  • Preverte si časovú a teritoriálnu platnosť Ak je poistenie platné len na jeden charter, môže byť v konečnom dôsledku neekonomické!
  • Pýtajte sa na skúsenosti! Poistenie skipperov je veľmi špecifické odvetvie a vyžaduje skúsenosti .