Storno PLUS - Poistenie insolventnosti charter spoločnosti

Informatívna interpretácia & benefity

Pre poistenie storna plus platia rovnaké podmienky ako pre poistenie storna.

Naviac toto poistenie pokrýva riziko bankrotu charterovej spoločnosti.

Uzavretie tejto zmluvy si prosím vyžiadajte mailom na info@yacht-pool.sk

V žiadosti prosím uveďte:

· meno skippera

· dátum chartru

· hodnotu (cenu) chartru uvedenú na charter zmluve

· názov charter spoločnosti a - finálneho poskytovateľa chartru.

· krajinu chartru