Príbeh Yacht-Pool

YACHT-POOL založil v roku 1976 Dr. Friedrich Schöchl, ktorý doteraz spoločnosť vedie. Zakladajúcim podnetom a udržateľným motorom rastu YACHT-POOL boli a sú medzery v informáciách a znalostiach o námorných a právnych rizikách skipperov lodí a vlastníkov jácht, ktoré sú zhrnuté v novom vydaní jeho knihy „Zodpovednosť skippera – jeho práva, jeho povinnosti “, ktorú je možné objednať v YACHT-POOL (v nemčine).

Ako aktívny námorník a cez rodinné vzťahy bol Dr. Friedrich Schöchl vždy v spojení s jachtingom. Začiatkom 60. rokov bratia Schöchlovci postavili prvé drevené lode v rodinnom tesárstve. Lodenica Sunbeam je dnes svetovo známa pre svoje kvalitné jachty.

Čoskoro Friedrich Schöchl, ktorý mal doktorát v odbore podnikovej administratívy, zistil, že mnohé poistné zmluvy pre lode, ktoré boli v tom čase bežné, mali výrazné medzery v pokrytí a právne neistoty v neprospech skipperov – veľa zákazníkov spoločnosti Sunbeam nahlásilo zlé skúsenosti s poisťovateľmi, pretože poistné podmienky majiteľov veľmi znevýhodňovali. V prípade poistnej udalosti sa poistený ocitol sám proti právnym oddeleniam poisťovateľa. Dr. Schöchl to hnevalo a hľadal riešenie problému.

Riešením by však nemali byť len lepšie tarify: Friedrich Schöchl mal na mysli niečo zásadne nové a jedinečné: v roku 1976 založil YACHT-POOL ako „pool“ ( zoskupenie) majiteľov jácht a skipperov“, aby vyvážil asymetrický vzťah medzi  vlastníkmi a kapitánmi lodí a silnými poisťovacími spoločnosťami.

YACHT-POOL sa postupne stal serióznym partnerom pre poisťovne. To umožnilo spoločnosti YACHT-POOL presadiť a implementovať vlastné vyvinuté poistné podmienky v záujme zákazníkov.

Na rozdiel od iných maklérov alebo poisťovacích agentov, YACHT-POOL dôsledne obracia zásadu, podľa ktorej väčšina poisťovacích spoločností pracuje:

Namiesto toho, aby zákazníci hľadali poistenie, sa spoločnosť YACHT-POOL od začiatku zameriavala na potreby zákazníkov a na ich základe vyvinula vhodné koncepty poistného krytia. S týmto produktom potom oslovili poisťovne, ktoré boli ochotné a schopné znášať tieto nové riziká.

Veľkým úspechom bolo zavedenie „krytia všetkých rizík“ (všetko, čo nie je vylúčené, je poistené), ktoré bolo v každom ohľade ďaleko dokonalejší ako dovtedy obvyklé „krytie jednotlivých rizík“ (poistené je iba to, čo je explicitne vymenované).

Ďalším úspechom YACHT-POOL je produkt poistenia zodpovednosti skippera, ktoré sa dnes stalo samozrejmosťou takmer pre každého skippera. Všetky ostatné chartrové poistenia, ktoré sú dnes bežné, pochádzajú tiež z dielne YACHT-POOL.

YACHT-POOL naďalej vyvíja a zdokonaľuje všetky svoje poistné a servisné produkty podľa potrieb z praxe. Riziká dnes znášajú silní a dobre známi medzinárodní poisťovatelia. Všetko od vývoja produktov a politiky až po správu poistných udalostí je však pod kontrolou YACHT-POOL.

Táto koncepcia služieb zameraných na prax je dôvodom, prečo je spoločnosť YACHT-POOL v súčasnosti jedným z hlavných európskych poisťovateľov pre charterových skipperov, majiteľov a prevádzkovateľov charterových flotíl a je zastúpená v mnohých krajinách od Fínska po Grécko s vlastnými pobočkami, s kvalitnými znalcami a odborníkmi.

YACHT-POOL – viac ako poistenie!